Marek Różycki

Nich się święci 1 Maja !

Święto socjalistów obchodzone jest w tym roku w specyficznych warunkach ograniczeń wynikających z pandemii oraz początku kryzysu gospodarczego będącego jej konsekwencją. Jak zwykle kryzysy najwięcej strat i kosztów przynoszą grupom najmniej zamożnym, wykluczonym, słabszym. W Polsce spotkało nas to w czasach rządów populistycznej prawicy, która kryzys pandemiczny chce wykorzystać do kolejnego etapu łamania demokratycznych zasad.

Kryzys i manipulacje wokół organizacji wyborów prezydenckich nie napawają optymizmem. Cynizm, brak zasad i bezwzględność w działaniach na rzecz umocnienia pełni władzy ,nie spotyka po stronie opozycyjnej jasnego projektu na Polskę bez PIS. Polacy zasługują na wizję życia w bezpiecznym, demokratycznym i zasobnym kraju.

Takiego projektu nie zaprezentowała również demokratyczna lewica.

Czekamy na lewicowy ”Projekt Polska”. Polskę po rządach PIS, Polskę wobec wyzwań współczesności oraz przyszłości. Polskę nowoczesną, sprawiedliwą i otwartą.

Zasoby intelektualne i wrażliwość lewicy predysponują ją do stworzenia i realizacji takiego projektu.

Zwracam się do liderów Lewicy, oraz środowisk intelektualnych skupionych wokół lewicowych wartości o stworzenie programu, projektu Polska 2030,2040,2050.

Marek Różycki

1 Maja 2020