Marian Kubalica

Działacz organizacji studenckich SZSZ i ZSP. 
W latach 1982 - 1985 
Sekretarz Rady Okręgowej ZSP w Krakowie, 
w latach 1985 - 1988 
Kierownik Wydziału Organizacyjnego Rady Naczelnej ZSP. 
W latach 2004 - 2008 
Sekretarz Wykonawczy Stowarzyszenia Ordynacka, 
następnie 
Przewodniczący Stowarzyszenia Ordynacka (następca W. Czarzastego). 

Zawodowo menedżer, 
m.in. w Polkomtel S.A, gdzie był Dyrektorem Biura Kontroli i Audytu 
oraz w
Telewizji Polskiej S.A., gdzie był m.in. 
  Dyrektorem Biura Kadr i Spraw Socjalnych, 
  Dyrektorem Agencji Widowisk, 
  Dyrektorem Biura Zarządu, 
  Zastępcą Dyrektora TVP SPORT. 

Ponadto wydawca w kilku niszowych wydawnictwach. Z wykształcenia
ekonomista, absolwent podyplomowych studiów prawa międzynarodowego.
Ostatnio Członek Zarządu w kilku prywatnych spółkach prawa
handlowego. 
Żonaty, ma troje dzieci.