O nas

Celem działania Stowarzyszenia jest:

Wspieranie i kreowanie inicjatyw społecznych, dążących do budowy społeczeństwa obywatelskiego opierającego się na zasadach tolerancji, demokracji, praworządności i sprawiedliwości.

Stwarzanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej i polityki regionalnej.

Stworzenie członkom Stowarzyszenia warunków do zdobywania wiedzy i nabywania doświadczenia w sprawach zawodowych i społecznych.

Pomoc w rozwiązywaniu problemów zawodowych i socjalnych członkom Stowarzyszenia będącym w potrzebie.

Kultywowanie tradycji ruchu studenckiego, promowanie prac badawczych nad historią polskich organizacji.

Wspieranie działań na rzecz rozwoju nauki, kultury, sportu i turystyki.

Wspieranie Zrzeszenia Studentów Polskich.